به وب سایت اصفهان تبرید خوش آمدید

آقای مجتبی نواب در سال 52 فعالیت خور را در شرکت شعله خاور به عنوان بزرگترین شرکت تأسیساتی کشور آغاز نمودند. شرکت مذکور مجری بزرگترین پروژه های تأسیساتی کشور از جمله پروژه های اصلی و بزرگ استان اصفهان نظیر 33 موتورخانه مرکزی در پایگاه هشتم شکاری اصفهان (شهید بابایی) بود و ایشان ادامه مطلب

روند اجرای پروژه
روند اجرا

آقای مجتبی نواب در سال 52 فعالیت خور را در شرکت شعله خاور به عنوان بزرگترین شرکت تأسیساتی کشور آغاز نمودند. شرکت مذکور مجری بزرگترین پروژه های تأسیساتی کشور از جمله پروژه های اصلی و بزرگ استان اصفهان نظیر 33 موتورخانه مرکزی در پایگاه هشتم شکاری اصفهان (شهید بابایی) بودآقای مجتبی نواب ادامه مطلب

نظریات مشتریان
نطریات مشتریان

نطریات مشتریان

دریافت نمایندگی
نمایندگی

نمایندگی

تماس با بخش فروش
تماس با بخش فروش

آدرس دفتر اصفهان: اصفهان – چهارباغ بالا – مجتمع تجاری اوسان – طبقه 4 – واحد 401

تلفن تماس:

03136671602

03136671603

03136672170

03136672431

03136672170

جدیدترین پروژه ها

برخی از مشتریان ما